sk en de hu

Spoločnosť LVL Armory, s.r.o., činná od roku 2007, je oficiálnym distribútorom produktov spoločnosti DEP Photonis. Spoločnosť DEP Photonis dodáva od roku 2013 datasheety svojich meničov v elektronickej podobe na CD a ich pravosť si zákazník môže overiť na oficiálnej stránke výrobcu DEP Photonis www.photonis.com
Pre kompletný sortiment produktov nočného videnia navštívte prosím našu stránku www.nocne.sk 
Využite možnosť nákupu tovaru na splátky so spoločnosťou QUATRO.

Laser Devices DBAL-A3Laser Devices DBAL-A3
Kimber Eclipse Target .45 ACPKimber Eclipse Target .45 ACP
Accuracy International AX .308 Win aAccuracy International AX .308 Win
slide 1
AR15 Stag Arms, Night Vision CNVD-LRAR15 Stag Arms, Night Vision CNVD-LR
Laser Devices DBAL-A2, Night Vision LVLMi-14, AR15 Stag ArmsLaser Devices DBAL-A2, Night Vision LVLMi-14, AR15 Stag Arms
Laser Devices DBAL A2Laser Devices DBAL-A2
MKE MP5, Aimpoint M2, Insight Tech. M6X LEDMKE MP5, Aimpoint M2, Insight Tech. M6X LED
slide 2
slide 3
Sphinx 3000 CompactSphinx 3000 Compact

Novinky

Holandské meniče DEP Photonis

Spoločnosť LVL Armory, s.r.o., činná od roku 2007, je oficiálnym distribútorom produktov spoločnosti DEP Photonis. Spoločnosť DEP Photonis dodáva od roku 2013 datasheety svojich meničov v elektronickej podobe na CD a ich pravosť si zákazník môže overiť na oficiálnej stránke výrobcu DEP Photonis www.photonis.comSpoločnosť LVL Armory, s.r.o. je oficiálnym distribútorom produktov spoločnosti DEP Photonis. Spoločnosť DEP Photonis dodáva ku každému vyrobenému elektrooptickému meniču (EOM) aj tzv. „datasheet“, ktorý obsahuje namerané hodnoty konkrétneho meniča. Spoločnosť DEP Photonis upustila od zasielania datasheetov v papierovej forme a tieto posiela výlučne v elektronickej podobe zaznamenané na CD disku. Úlohou našej spoločnosti ako oficiálneho distribútora je obsah tohto disku previesť do papierovej formy a takto príslušný datasheet zodpovedajúci predanému EOM odovzdať zákazníkovi.

V poslednej dobe sa na Slovensku stretávame s praktikami falšovania a pozmeňovania údajov v datasheetoch, prípadne dodávanie zákazníkom vymyslené vytvorené certifikáty s podpismi, ktoré údajne potvrdzujú pravosť elektrooptického meniča. Okrem sériového čísla, každý druh elektrooptického meniča má svojé číselno-písmenné označenie, v ktorom je zakomponované o aký druh meniča ide, aký typ fosforu obsahuje, o aký akostný stupeň meniča sa jedná, jeho čistotu a či disponuje funkciou autogating. Tiež je potrebné si všimnúť namerané hodnoty, ktoré ak sú podozrivo vysoké, je potrebné si overiť pravosť poskytnutých údajov priamo u spoločnosti DEP Photonis. Problematika parametrov elektrooptických meničov je rozsiahla, a žiaľ je často predmetom zneužívania nevedomosti zákazníka, ktorý ohromený vysokými nereálnymi parametrami si často zakúpi menej kvalitný menič ako špičkový menič za akciovú cenu so zľavou.

Máme taktiež osobnú skúsenosť s existenciou datasheetov, ktoré sú na nerozoznanie od pravých datasheetov, avšak obsahujú chybné údaje v zmysle typového označenia ako aj nereálne namerané údaje a chybné intervaly povolených hodnôt.
 


Dátum: 09.10.2014| Zobraziť všetky články
4379408
0.077600002288818