sk en de hu

Spoločnosť LVL Armory, s.r.o., činná od roku 2007, je oficiálnym distribútorom produktov spoločnosti DEP Photonis. Spoločnosť DEP Photonis dodáva od roku 2013 datasheety svojich meničov v elektronickej podobe na CD a ich pravosť si zákazník môže overiť na oficiálnej stránke výrobcu DEP Photonis www.photonis.com
Pre kompletný sortiment produktov nočného videnia navštívte prosím našu stránku www.nocne.sk 
Využite možnosť nákupu tovaru na splátky so spoločnosťou QUATRO.

MKE MP5, Aimpoint M2, Insight Tech. M6X LEDMKE MP5, Aimpoint M2, Insight Tech. M6X LED
Kimber Eclipse Target .45 ACPKimber Eclipse Target .45 ACP
Accuracy International AX .308 Win aAccuracy International AX .308 Win
slide 1
AR15 Stag Arms, Night Vision CNVD-LRAR15 Stag Arms, Night Vision CNVD-LR
Laser Devices DBAL-A2, Night Vision LVLMi-14, AR15 Stag ArmsLaser Devices DBAL-A2, Night Vision LVLMi-14, AR15 Stag Arms
Laser Devices DBAL A2Laser Devices DBAL-A2
slide 2
slide 3
Sphinx 3000 CompactSphinx 3000 Compact
Laser Devices DBAL-A3Laser Devices DBAL-A3

Tréningové kurzy

Spoločnosť LVL Armory pod dohľadom skúsených inštruktorov so skúsenosťami so stoviek reálnych stretov organizuje niekoľko druhov streleckých kurzov s odlišným tematickým zameraním. Kurzy sú vedené bez teoretických prednášok v trvaní desiatok minút, ale naopak nám ide o maximum streľby pod odborným dozorom so spotrebou stoviek kusov nábojov. V podstate ide o hodiny a hodiny strelieb a praktického výcviku, pričom každému účastníkovi sa inštruktor venuje asi celkového 1/5 času trvania kurzu. Pri všetkých našich kurzoch ide o navýšenie existujúcich streleckých schopností účastníka a získanie nových zručností a praktických vedomostí. Rozhodne absentuje akékoľvek kompetitívne súťaženie účastníkov medzi sebou a ich vzájomné porovnávanie. Existuje možnosť zapožičanie krátkych i dlhých zbraní ako aj ďalšieho vybavenia. V podstate jedinou vecou, ktorú od účastníkov vyžadujeme je dobrá nálada a ochota sa učiť. Naším heslom je: „Kto nevie, toho naučíme, kto nevládze tomu pomôžeme, ale kto nechce – ten nech nezaberá miesto tým, ktorí chcú.“

Basic krátka zbraň

Pre začínajúcich strelcov s minimálnymi skúsenosťami alebo úplných začiatočníkov, prípadne záujemcov bez vlastnej zbrane a zbrojného preukazu je určený kurz Basic. Tento základný kurz ide ďaleko za hranice svojho názvu. Napriek prípone bazálny sa jedná ide o vysoko sofistikovaný výcvik používaný i pri výcviku príslušníkov ozbrojených zložiek. Obsahuje cvičení streleckých techník - drillov vedúcich k nácviku intuitívneho a bezpečného použitia strelnej zbrane. Nácvik rôznych streleckých pozícií vrátane neštandardných, tasenie a bezpečné použitie krátkej strelnej zbrane z týchto pozícií vedie k výraznému navýšeniu streleckých zručností , bezpečnosti, rýchlosti a napokon i k zdravému sebavedomiu strelca. Streľba je vedená od kontaktnej vzdialenosti po maximálne 12 metrov, čo zodpovedá reálnym bojovým situáciám. Výcvik je zameraný aj na identifikáciu a elimináciu chýb pri držaní zbrane ako aj nesprávnych streleckých návykov. Účastníci kurzu sú oboznámený s rôznymi typmi holstrov pre skryté nosenie so zameraním na ich výhody ako aj slabé stránky. Kurz je vedený tak, aby neboli limitovaní majitelia krátkych zbraní s jednoradovým zásobníkom, prípadne revolverov. Trvanie kurzu je minimálne 8 hodín.Basic dlhá zbraň

Basic dlhá zbraň je ekvivalentom kurzu Basic pre krátku zbraň, samozrejme pri použití dlhej strelnej zbrane. Na rozdiel od predchádzajúceho kurzu je podmienkou použitie samonabíjacej zbrane, teda nie manuálnej opakovacej guľovej alebo brokovej. Opäť ide o kurz pre začínajúcich strelcov s minimálnymi skúsenosťami alebo úplných začiatočníkov, prípadne záujemcov bez vlastnej zbrane a zbrojného preukazu. Rovnako ako pri krátkej zbrani ide o vysoko sofistikovaný výcvik používaný i pri výcviku príslušníkov ozbrojených zložiek. Zahŕňa systém cvičení streleckých techník - drillov vedúcich k nácviku intuitívneho a bezpečného použitia dlhej strelnej zbrane. Nácvik rôznych streleckých pozícií vrátane neštandardných, zamierenie a bezpečné použitie dlhej strelnej zbrane z týchto pozícií vedie k výraznému navýšeniu streleckých zručností , bezpečnosti, rýchlosti a napokon i k zdravému sebavedomiu strelca. Streľba je vedená od kontaktnej vzdialenosti po maximálne 25 metrov, čo zodpovedá reálnym bojovým situáciám v mierových podmienkach. Výcvik je zameraný aj na identifikáciu a elimináciu chýb pri držaní zbrane ako aj nesprávnych streleckých návykov. Účastníci kurzu sú oboznámený s rôznymi typmi taktických popruhov so zameraním na ich výhody ako aj slabé stránky. Kurz je vedený tak, aby neboli limitovaní majitelia dlhých samonabíjacích zbraní bez ohľadu na ich kaliber alebo kapacitu zásobníka. Trvanie kurzu je minimálne 8 hodín.

Advanced krátka a dlhá zbraň

Kurz pokročilého ovládania zbrane je určený primárne pre skúsenejších strelcov a absolventov kurzov Basic, hoci nie je podmienkou. Zúčastniť sa ho môžu i začínajúci strelci i záujemcovia bez zbrojného preukazu nevlastniaci vlastnú strelnú zbraň. Kurz zahŕňa tematickú náplň kurzov Basic a pokročilé strelecké techniky. Rozšírením sú i základy CQB jednotlivca s riešením modelových situácií. Strelecké scenáre sú koncipované v dvoch úrovniach – v bežnom móde a s umelým navodením zvýšeného stresu. Účastníci tak majú možnosť si na vlastnej koži vyskúšať vplyv zvýšenej hladiny stresových hormónov na jemnú motoriku ako aj schopnosť posúdenia a riešenia vzniknutej streleckej situácie. Zámyslom kurzu naučiť účastníkov bojovať so strelnou zbraňou v reálnej situácii, s ktorou by sa mohli stretnúť. Výcvik je vedený so zameraním na presnosť streľby pri postupnom zvyšovaní rýchlosti pri riešení streleckých scenárov. Je trénovaná streľba nielen s použitím obojručného držania zbrane, ale simulovaním poranenia končatín sú účastníci cvičení v obsluhe a streľbe len jednou rukou, či už s použitím dominantnej alebo tzv. „slabej“ ruky. Kurz zahŕňa riešenie extrémnych situácii ako napríklad streľba po páde či zrazení strelca protivníkom na zem. Samozrejmosťou sú postupy a drily riešiace identifikáciu a odstránenie rôznych porúch a zádržiek vznikajúcich pri streľbe, či už spôsobených samotnou zbraňou alebo strelivom. Kurz trvá minimálne 16 hodín (2 dni) a o jeho intenzite vypovedá množstvo potrebnej munície. Priemerne počas neho dochádza k spotrebovaniu 1000 ks nábojov pre krátku zbraň a približne 600 až 700 ks munície pre dlhú zbraň.

CQB

Kurz je zameraný na boj v zastavanom prostredí obce. Účastníci kurzu sú vedení, aby dokázali minimalizovať riziko pri strete v mestskom prostredí. Riešia modelové situácie simulujúce návrat domov a nájdenie útočníka vo svojom obydlí ako aj opačnú situáciu – prepad ich obydlia a prienik útočníka dovnútra. Kurz poskytuje výcvik jednotlivcom, ako aj spolupracujúcim dvojiciam, ako životným partnerom, rodinným príslušníkom a podobne. Počas výcviku sú používané padacie terče vlastnej konštrukcie, ktoré dokážu simulovať i použitie balistickej ochrany protivníkom. Riešenie streleckých situácií je založené na použití krátkej i dlhej strelnej zbrane, ako aj ich kombinovanom využití. Výcvik je zameraný na zníženie možného rizika obrancu a maximalizáciu jeho efektivity pri bránení domova. Prioritou – rovnako pri všetkých kurzoch je bezpečnosť účastníkov. Kurz trvá dva dni – minimálne 16 hodín, pričom podmienkou na jeho účasti je absolvovanie kurzov Advanced.Nočný Advanced kurz

Ide o kurz Advanced pri použití prístrojov nočného videnia (NV). Opäť ide o použitie krátke a dlhej zbrane, tentokrát vybavených zameriavacím laserom. Kurz trvá dva dni, pričom sa začína ešte počas svetla, kedy dochádza k rozcvičeniu uchádzačov, nastreleniu laserových zameriavačov a krátkemu zopakovaniu zručností cvičených v Advenced kurze. Pokračuje sa po zotmení s využitím prístrojov NV pri výcviku so zameraním na výhody poskytované NV, ale aj objasnením ich limitov. Absolventi sú oboznámení s výhodami jednotlivých typov ako aj odlišnosťami medzi generáciami. Za poplatok je možné zapožičať prístroje NV i laserové zameriavače, prípadne zbrane nimi vybavené. Podmienkou je absolvovanie kurzu Advanced denný.

CQB nočný

Ide o kurz CQB pri použití prístrojov nočného videnia (NV). Opäť ide o použitie krátkej a dlhej zbrane, tentokrát vybavených zameriavacím laserom pri riešení konfrontačných scenárov strelnou v obytných priestoroch. Kurz trvá dva dni, pričom sa začína ešte počas svetla, kedy dochádza k rozcvičeniu uchádzačov, nastreleniu laserových zameriavačov a krátkemu zopakovaniu zručností cvičených v Advenced kurze. Pokračuje sa po zotmení s využitím prístrojov NV pri výcviku so zameraním na výhody poskytované NV, ale aj objasnením ich limitov. Absolventi sú oboznámení s výhodami jednotlivých typov ako aj odlišnosťami medzi generáciami. Za poplatok je možné zapožičať prístroje NV i laserové zameriavače, prípadne zbrane nimi vybavené. Podmienkou je absolvovanie kurzu Advanced denný.

Kurz pre poľovníkov s využitím prístrojov nočného videnia (NV)

Ide o kurz so zameraním na poľovné využitie prístrojov NV. Účastníci sú oboznámení s prednosťami i limitmi jednotlivých prístrojov rôznych tried – monokulárov, binokulárov,... Rovnako sú demonštrované rozdiely medzi generáciami, ako aj jednotlivými typmi rozličných výrobcov. V praxi je odprezentované prístroje vybavených rôznymi typmi fosforových tienidiel s fosforom P20, P22 či P43. Rovnako sa môžu oboznámiť s výhodami i limitmi prístrojov s technológiou bieleho fosforu P45 a bielo-čiernym obrazom, ako aj funkciou AutoGating.

Kurz presnej streľby I

Ide o dvojdňový kurz s trochou teórie nevyhnutnej k pochopeniu faktorov ovplyvňujúcich presnú streľbu na stredné a dlhé vzdialenosti. Nastrelenie a vynulovanie optiky, špecifiká jednotlivých typov optiky, ale aj kalibrov zbraní , typov hlavní stúpania vývrtov, balistických hodnôt jednotlivých druhov munície, výhody nevýhody – to je len krátky výpočet preberaných tém. Základom však zostáva streľba na rôzne vzdialenosti, nácvik rýchleho prestavenia optiky na požadovanú hodnotu, odhad ale aj presné meranie vzdialenosti. V neposlednom rade sú preberané a precvičované poveternostné vplyvy na presnú streľbu. Kurz je možné absolvovať s opakovacou i samonabíjacou dlhou zbraňou určenou pre presnú streľbu.

Kurz presnej streľby II

Aj v tomto prípade ide o dvojdňový kurz presnej streľby. Precvičujú sa zručnosti dosiahnuté v prvom kurze presnej streľby doplnené o maskovacie techniky a využitie kamuflážnych prvkov i neštandardných streleckých pozícií.

Špeciálne kurzy

Poskytujeme špeciálne kurzy založené na hore uvedených druhoch výcviku, avšak so zameraním na určitý typ krátkej alebo dlhej zbrane. Kurz je rozšírený o špecifiká streľby, ovládania ako aj údržby daného typu zbrane. Ponúkame kurzy so zameraním na zbrane typu Glock, 1911, H&K MP5, AR15, AR10, Kriss/Sphinx a vz. 58 ako aj ich klony. Ďalším kurzom je poskytnutie okamžitej pomoci a zásady urgentnej medicíny pri rozsiahlych i devastačných poraneniach spôsobených nielen strelnou zbraňou, ale vznikajúcich i pri autonehodách, hromadných nešťastiach či živelných katastrofách. Rovnako je možné pripraviť kurz zameraný na špecifickú oblasť pre uzavretú skupinu účastníkov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.4348713
0.073271036148071