sk en de hu

Spoločnosť LVL Armory, s.r.o., činná od roku 2007, je oficiálnym distribútorom produktov spoločnosti DEP Photonis. Spoločnosť DEP Photonis dodáva od roku 2013 datasheety svojich meničov v elektronickej podobe na CD a ich pravosť si zákazník môže overiť na oficiálnej stránke výrobcu DEP Photonis www.photonis.com
Pre kompletný sortiment produktov nočného videnia navštívte prosím našu stránku www.nocne.sk 
Využite možnosť nákupu tovaru na splátky so spoločnosťou QUATRO.

Laser Devices DBAL A2Laser Devices DBAL-A2
Kimber Eclipse Target .45 ACPKimber Eclipse Target .45 ACP
Accuracy International AX .308 Win aAccuracy International AX .308 Win
slide 1
AR15 Stag Arms, Night Vision CNVD-LRAR15 Stag Arms, Night Vision CNVD-LR
Laser Devices DBAL-A2, Night Vision LVLMi-14, AR15 Stag ArmsLaser Devices DBAL-A2, Night Vision LVLMi-14, AR15 Stag Arms
MKE MP5, Aimpoint M2, Insight Tech. M6X LEDMKE MP5, Aimpoint M2, Insight Tech. M6X LED
Sphinx 3000 CompactSphinx 3000 Compact
slide 3
slide 2
Laser Devices DBAL-A3Laser Devices DBAL-A3

Články

Výsledky streleckého testu a merania odporu spúšte sú na základe testu uverejneného v časopise Caliber 4/2014. Odpor spúšte modelov Bob Marvel 4,25“ a Chris Costa Recon 5“ bol 1616 gramov, model Heinie Longslide 6“ ma odpor spúšte 1882 gramov. Spúšte všetkých troch zbraní pracovali bez drhnutia s prakticky lineárnym nárastom odporu s jasne definovaným bodom odpalu. Odpor spúšte sa udáva ako aritmetický priemer 10 meraní digtálnym prístrojom Lymen. Ako pozoruhodnosť redaktori Calibru uvádzajú skutočnosť, že rozdiel medzi najväčším a najmenším nameraným odporom u modelu Heinei Longslide 6“ bol presne 35 gramov, čo je najnižšia hodnota, s akou sa doteraz stretli. Toto je takisto prejav kvality zbraní spoločnosti Nighthawk Custom. Strelecké položky sú 10 ranové, z Ransom rest streleckej stolice na 25 metrovú vzdialenosť. 
 

Dátum:01.04.2014 | Zobraziť celý článok


Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel


A. Druhy zbrane
a) palná zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej reakcii,
b) plynová zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení stlačeného vzduchu alebo iného plynu,
c) mechanická zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie nahromadenej mechanickým pôsobením,
d) expanzná zbraň

Dátum:18.11.2013 | Zobraziť celý článok


Rozdelenie zbraní a streliva


(1) Zbrane a strelivo sa na účely tohto zákona rozdeľujú na
a) zbraň kategórie A,
b) zbraň kategórie B,
c) zbraň kategórie C,
d) zbraň kategórie D,
e) strelivo do zbraní kategórií A až D, ktoré nie je zakázané.

Dátum:21.08.2013 | Zobraziť celý článok


ZÁKON o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 23. apríla 2003, posledná zmena Zmena:8/2013 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2013
 

Dátum:11.04.2013 | Zobraziť celý článok


Americká spoločnosť ITT získala leví podiel na US Army OMNI VI kontrakte na nákup prístrojov NV 3. gen., čím potvrdila svoju pozíciu lídra v danom segmente. 

Dátum:25.08.2012 | Zobraziť celý článok


Pre zákazníkov je pomerne ťažké orientovať sa v rôznych technických a optických veličinách, ktorými teória ale aj prax okolo prístrojov nočného videnia priam ovplýva. K tomu pristupujú ešte fyzikálne jednotky opisujúce hladinu intenzity zbytkového svetla vyjadrovanú v luxoch.

Dátum:25.08.2012 | Zobraziť celý článok


V posledných desaťročiach pokrok v oblasti nových materiálov a technológií ako aj ich väčšia dostupnosť spôsobila revolúciu v oblasti osobnej ochrany jednotlivca. Pribudlo mnoho nových výrobcov ako sa aj rozšírila paleta dostupných balistických materiálov.

Dátum:25.08.2012 | Zobraziť celý článok


Pomer Signál / Šum - udáva koľkokrát je užitočný signál silnejší, než hladina rušivého šumu, pod ktorou nie je obraz vidieť - tzv. zrnenie obrazu.
 

Dátum:25.08.2012 | Zobraziť celý článok


Prístroje nočného videnia už neraz osvedčili svoju opodstatnenosť v záchranárskom sektore, lodnej doprave ale dôvodom ich vzniku bolo vojenské využitie. Dodnes väčšina svetovej produkcie smeruje do tohoto sektoru, i keď najdynamickejšie sa rozvíjajúcim je súkromny sektor, kde prístroje nočného videnia nachádzajú využitie v turistike, pri ochrane majetku,  v boji proti kriminalite, v poľovníctve, letectve, yachtingu,  …

Dátum:17.08.2012 | Zobraziť celý článok


V súčasnosti rozoznávame 2 druhy IR iluminátorov, a to lasery a IR diódy. Oba druhy pracujú s vlnovými dĺžkami 780-840 nm.

Dátum:17.08.2012 | Zobraziť celý článok


Názorné zobrazenie rozdielov medzi prístrojmi nočného videnia Gen.1 a Gen.2.

Dátum:17.08.2012 | Zobraziť celý článok


V súčasnosti sú ponúkané prístroje nočného videnia v niektoľkých výkonových stupňoch Ge.1+ až Gen.3

Dátum:17.08.2012 | Zobraziť celý článok


V súčasnosti existuje niekoľko technických možností, ako tmu premeniť na prostredie, v ktorom človek je schopný (s určitými obmedzeniami) vykonávať činnosti predtým nemysliteľné, pričom jeho samotného ukrýva tma (samozrejme pokiaľ protistrana nedisponuje podobným, prípadne ešte výkonnejšími pomôckami). Nasledujúce riadky pojednávajú o väčšine z nich.

Dátum:17.08.2012 | Zobraziť celý článok


Technológia nočného videnia nie je nová. Prvé bojové nasadenie zaznamenali prístroje nočného videnia už počas II. sv. vojny, to znamená, že sa s ňou stretávane už vyše 60 rokov.

Dátum:17.08.2012 | Zobraziť celý článok


4379424
0.073195934295654